Over leiderschap. 19 thoughts

Casa 19

Wij versterken het samenwerkend vermogen tussen vele leiders voor onze kinderen en onze planeet, door te helpen bij het bepalen van een organisatievisie op leiderschap, het inrichten van leiderschapstrajecten en workshops, het faciliteren van teamleiderschap en het individueel coachen van leiders. We zijn ervan overtuigd dat leiderschap iedereen toebehoort en iedereen een superkracht als leider heeft. Dat vraagt ruimte waarin mensen hun leiderschap ontdekken, vanuit zichzelf en het collectieve belang. We doen dat activerend, uitnodigend en met 19 inzichten over leiderschap.

Het verhaal van de 19 inzichten

2009. Veel organisaties ervaren een gebrek aan leiderschap. Medewerkers zijn ontevreden over hoe ze geleid worden. Teamleiders en managers voelen zich 'stuck in the middle'. Leiders aan de top zijn gefrustreerd door het gebrek aan strategisch vermogen en ondernemerschap van hun managers. Klanten klagen over een paternalistische en/of bureaucratische behandeling. Tezelfdertijd investeren organisaties en teams in talent en leiderschapsmodellen en -processen. Het lijkt zelfs alsof de leiderschapscrisis vergroot naarmate er meer in geïnvesteerd wordt.  Wat was er aan het gebeuren?

Twee dingen. Ten eerste de verenging van het idee leiderschap tot formele posities en rollen van macht. Terwijl leiderschap en 'macht hebben' andere dingen zijn. Niet alle leiders hebben formele macht en omgekeerd. Dat betekent dat meer mensen, ongeacht rang of stand, kunnen uitgenodigd worden om leiderschap te tonen om zo het collectief leiderschap te versterken. Ten tweede. Leiderschap is gedeeld. Organisaties floreren omdat een groep van leiders samen leiden voor een groter geheel. Een sterke, individuele leider zijn volstaat niet.

Vanuit die vaststellingen zijn de 19 inzichten ontworpen. Op basis van wetenschap en praktijkverhalen. Ze introduceren leiderschap als een aspirationeel idee, dat leven en werk boeiend maakt en waardevol is om na te streven. Altijd opnieuw vanuit eigen leiderschapsvermogen én vanuit het collectieve belang. De eerste versie van de 19 inzichten in 2011 ging viraal. Sindsdien zijn we ze blijven actualiseren en zijn we preciezer en duidelijker geworden hoe ze kunnen ingezet worden in teams en organisaties. Na de tweede in 2013, de derde in 2017, is er nu de vierde versie van de 19 inzichten en het nieuwe boek 'Over leiderschap'. Dit is het speelveld voor ons leiderschapswerk.