Over leiderschap. 19 thoughts

De nieuwe '19 inzichten' zijn er.

Na de eerste in 2011, de tweede & het boek 'De leider in de spiegel' in 2013, de derde & het boek
'De kleren van de leider' in 2017, is er nu de vierde versie van de 19 inzichten en het nieuwe boek 'Over leiderschap'.

Niets nieuws onder de zon. Leiderschap blijft leiderschap.
Rollen van verantwoordelijkheid opnemen in processen van samenwerking.
Mensen doen samenwerken rond gedeelde doelstellingen.
En toch is alles anders. 
Wat vier jaar geleden nog evident leek is het vandaag niet meer.   

Het verhaal van de 19 inzichten

2009. Veel organisaties ervaren een gebrek aan leiderschap. Medewerkers zijn ontevreden over hoe ze geleid worden. Teamleiders en managers voelen zich 'stuck in the middle'. Leiders aan de top zijn gefrustreerd door het gebrek aan strategisch vermogen en ondernemerschap van hun managers. Klanten klagen over een paternalistische en/of bureaucratische behandeling. Tezelfdertijd investeren organisaties en teams in talent en leiderschapsmodellen en -processen. Het lijkt zelfs alsof de leiderschapscrisis vergroot naarmate er meer in geïnvesteerd wordt.  Wat was er aan het gebeuren?

We zijn de leiderschapscrisis beginnen onderzoeken en kwamen tot twee fundamentele bevindingen. Ten eerste de verenging van het idee leiderschap tot formele posities en rollen van macht. Terwijl leiderschap en 'macht hebben' andere dingen zijn. Niet alle leiders hebben formele macht en omgekeerd. Dat betekent dat meer mensen, ongeacht rang of stand, kunnen uitgenodigd worden om leiderschap te tonen om zo het collectief leiderschap te versterken.

Ten tweede. Leiderschap is gedeeld. Organisaties floreren omdat een groep van leiders samen leiden voor een groter geheel. Een sterke, individuele leider zijn volstaat niet. Dat betekent dat leiders samen ontwikkelen belangrijk is om collectief meer leiderschap te ervaren.  

De 19 inzichten

De 19 inzichten zijn ontworpen om los te komen van dogmatische, verkrampte ideëen over leiders en leiderschap. Ze zijn gebaseerd op wetenschap en getuigenissen. Ze introduceren leiderschap als een aspirationeel idee, dat leven en werk boeiend maakt en waard is om na te streven.

De eerste versie van de 19 inzichten ging viraal. Sindsdien zijn we ze blijven actualiseren en zijn we preciezer en duidelijker geworden hoe ze kunnen ingezet worden in teams en organisaties.  

Welkom

Onze missie is leiderschap demystifiëren en mensen, teams en organisaties uitnodigen om een open idee over leiderschap te koesteren, ook over dat van zichzelf. Op dat moment start het avontuur, met de inzichten die inspireren, uitdagen, verwonderen, verbijsteren, troost bieden.